Campus Coach

Coach vzw staat voor kwaliteitsvolle opleidingen en bijscholingen voor iedereen die werkt onder Paritair Comité 314. De sectoren van de kappers en schoonheidsspecialisten zijn steeds in beweging en heel trendgevoelig. Bijscholen is dan ook een must voor al wie met veel enthousiasme deze beroepen uitoefent. Ga naar onze facebookpagina en bekijk de sfeerbeelden van onze opleidingen!

De Coach lesgevers, die voor u geselecteerd werden door onze partners, Febelhair en Besko , geven het goede voorbeeld en ook zij nemen elk jaar deel aan verschillende opleidingen en congressen voor professionals. De lesgevers brengen hun 'kunnen' over door middel van demonstraties, praktijkateliers of workshops. De lessen verruimen de kijk van onze leden en stellen hen in de mogelijkheid om nog meer kwaliteit aan te bieden aan hun klanten.

Twee maal per jaar stelt Coach een nieuw opleidingsaanbod voor.  Alle leden ontvangen dit aanbod automatisch in de brievenbus.  Klik op 'workshops' om meer te vernemen over het aanbod aan opleidingen. U kan de opleidingskalender  en de informatie omtrent de inhoud workshops hier ook downloaden. 

Lees vooraf aandachtig ons huishoudelijk reglement. en algemene voorwaarden. 

Hebt u nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren via mail (info@coachbelgium.be) of bel naar 02/344.88.07.

Meer info over Coach Opleidingen? Download onze opleidingskalender en infobrochure

 

Lidgelden die van toepassing zijn op het inschrijvingsjaar 2024:

- werknemer en duaal lerende: € 50

- werkgever:  € 200

- zelfstandige (geen werknemers in dienst):  € 350

- werkzoekende, laatstejaarscursisten (niet SO) en leraren uit de sectoren: € 100

werkgever die minstens 1 personeelslid mee lid maakt (d.w.z. als de werkgever tegelijkertijd het lidmaatschap van zijn werknemer betaalt) € 50   (Indien de werkgever lid is van Febelhair, BESKO of BBF&W kan hij gratis aansluiten)

- werkenden onder IBO-statuut: € 50.

- werknemers die recht hebben op de Vlaamse Ondersteuningspremie kunnen gratis deelnemen.(*)

 

Hoe wordt u lid?

Registreer je op deze website of stuur een mail naar info@coachbelgium.be. Op basis van uw rijksregisternummer kunnen wij nagaan of u recht heeft op de speciale inschrijvingsprijs voor werknemers. Dankzij een tussenkomst van het Fonds voor bestaanszekerheid van het Paritair Comité 314, kunnen wij de werknemers en werkgevers die naast zichzelf ook hun personeel inschrijven (en dus voor hen het lidgeld betalen), een fikse korting geven op het lidgeld. Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u binnen de 14 dagen na ontvangst een overschrijvingsformulier op. Wanneer u het gevraagde bedrag hebt overgeschreven, bent u voor een volledig jaar geregistreerd als lid en kan u kiezen uit alle vormingen voor uw sector die wij aanbieden. 

Hoe inschrijven voor een opleiding? 

Inschrijven kan het gemakkelijkste via deze website, klik hiervoor op 'workshops' en ontdek alle info over onze opleidingen.  

OPGELET!
Vanaf dit seizoen is het verplicht om op voorhand een waarborg van 50,00 euro over te schrijven. Indien u steeds de door u gereserveerde opleidingen volgt, of annuleert volgens de regels, wordt deze som aan het einde van het lidmaatschap gewoon teruggestort en zijn er dus geen extra kosten. Wanneer u niet of te laat verwittigt of zonder geldige reden afwezig bent, zal u een factuur ontvangen van 50,00 euro administratieve kosten. Indien u daarna nog een opleiding wenst te volgen zal u weer 50,00 euro in borg moeten geven. 

Gelieve steeds minstens 3 weken op voorhand in te schrijven en te betalen voor een vorming. Wij kunnen u geen plaats meer garanderen bij een laattijdige inschrijving. Hou er rekening mee dat slechts een beperkt aantal cursisten kan ingeschreven worden per cursus. Neem steeds contact op met ons secretariaat wanneer u geen gedetailleerde bevestiging van uw inschrijving ontving een week voor aanvang. 

Wanneer geplande opleidingen volzet zijn, kunnen we nieuwe opleidingsdata voorzien. Deze worden toegevoegd aan de online opleidingskalender.  Wil je graag zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden, vindt ons dan leuk op Facebook en volg ons op de voet!

 

Als werknemer heb je recht op een opleidingsvergoeding!

Elke werknemer die bij Campus Coach opleiding volgt, kan aanspraak maken op een opleidingsvergoeding van € 75 bruto per volledige opleidingsdag (min.6u) / € 37,50 bij een halve opleidingsdag (min.3u), met een maximum van € 750 bruto per jaar!

Om deze opleidingsvergoeding te bekomen, moet de werknemer zijn aanwezigheid tijdens de erkende opleiding laten registreren. Dit wil concreet zeggen: aan het onthaal vult de werknemer de aanwezigheidslijst in met alle gevraagde gegevens (naam + rijksregisternummer + IBAN en BIC-code + handtekening). Ten laatste 6 weken na de opleiding, ontvangt de werknemer de opleidingsvergoeding op zijn bankrekening.

TIP: vraag op de website www.fbz-pc314.be gratis een login aan  om zo de historiek van de gevolgde opleidingen te raadplegen. Dit is geen verplichting, maar wel een handige tool!

 

(*) DE SECTORALE ONDERSTEUNINGSPREMIE

De sector zet in op ondersteuning van kappers met een arbeidsbeperking! Heb je een beperking, ben je werknemer en al lid van Campus Coach? Bezorg ons een kopie van je arbeidscontract en van de goedkeuring VOP-aanvraag VDAB en wij storten je lidgeld terug! Nieuwe leden kunnen GRATIS aansluiten en het hele jaar opleiding volgen bij Campus Coach! Geen extra kosten voor de werkgever, extra support voor de werknemer.