Campus Coach

Campus Coach staat voor kwaliteitsvolle opleidingen en bijscholingen voor iedereen die werkt onder Paritair Comité 314. De sectoren van de kappers en schoonheidsspecialisten zijn steeds in beweging en heel trendgevoelig. Bijscholen is dan ook een must voor al wie met veel enthousiasme deze beroepen uitoefent. Ga naar onze facebookpagina en bekijk de sfeerbeelden van onze opleidingen!

De Campus Coach lesgevers, die voor u geselecteerd werden door onze partners, Coiffure.org by UBK/UCB en Besko , geven het goede voorbeeld en ook zij nemen elk jaar deel aan verschillende opleidingen en congressen voor professionals. De lesgevers brengen hun 'kunnen' over door middel van demonstraties, praktijkateliers of workshops. De lessen verruimen de kijk van onze leden en stellen hen in de mogelijkheid om nog meer kwaliteit aan te bieden aan hun klanten.

Meer info over Campus Coach? Download onze infobrochure

 

Lidgelden die van toepassing zijn op het inschrijvingsjaar 2019:

- werknemer: € 50

- werkgever:  € 150

- zelfstandige (geen werknemers in dienst):  € 300

- werkzoekende, individuele laatstejaarsstudenten( niet S.O.)  en leraren uit de sectoren: € 100

- werkgever die minstens één werknemer mee lid maakt betaalt naast de € 50 voor zijn werknemer ook voor zichzelf  € 50.

- werkgever die lid is van Coiffure.org by UBK/UCB, BESKO of BBF&W kan gratis aansluiten wanneer hij het lidmaatschap van een werknemer op zich neemt.

- werkenden onder IBO-statuut: € 50.

- werknemers die recht hebbenop de Vlaamse Ondersteuningspremie kunnen gratis deelnemen.

 

Onze workshops en opleidingen:

Elk jaar stelt Campus Coach een nieuw opleidingsaanbod voor.  Alle leden ontvangen dit aanbod eind juni automatisch in de brievenbus. 

cover

Inschrijven kan het gemakkelijkste via deze website, klik hiervoor op 'workshops' en ontdek alle info over onze opleidingen.  U kan de opleidingskalender  en de informatie omtrent de inhoud van de vaktechnische en de algemene workshops hier ook downloaden. 

Lees vooraf aandachtig ons huishoudelijk reglement.  

Hebt u nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren via mail (info@coachbelgium.be) of bel naar 02/344.88.07.

Wanneer geplande opleidingen volzet zijn, kunnen we nieuwe opleidingsdata voorizen. Deze worden toegevoegd aan de online opleidingskalender.  Wil je graag zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden, vindt ons dan leuk op Facebook en volg ons op de voet!

 

 Als werknemer heb je recht op een opleidingsvergoeding!

Elke werknemer die bij Campus Coach opleiding volgt, kan aanspraak maken op een opleidingsvergoeding van € 75 bruto per volledige opleidingsdag, met een maximum van € 750 bruto per jaar!

Teken na de opleiding in het Coach centrum de daarvoor bestemde lijst af en enkele weken daarna krijg je de vergoeding gestort op het door jou ingevulde rekeningnummer.

 

DE SECTORALE ONDERSTEUNINGSPREMIE

De sector zet in op ondersteuning van kappers met een arbeidsbeperking! Heb je een beperking, ben je werknemer en al lid van Campus Coach? Bezorg ons een kopie van je arbeidscontract en van de goedkeuring VOP-aanvraag VDAB en wij storten je lidgeld terug! Nieuwe leden kunnen GRATIS aansluiten en het hele jaar opleiding volgen bij Campus Coach! Geen extra kosten voor de werkgever, extra support voor de werknemer.