TAALCOACHING WERKT !

Wat is het?

Is taal een knelpunt voor u en/of uw medewerker?
Taalcoaching richt zich tot werkgevers en medewerkers die het Nederlands niet als moedertaal hebben én het onvoldoende beheersen.
Onze taalcoaching vertrekt vanuit reële situaties op uw werkvloer.
Het gaat dus niet om lessen Nederlands, maar wel om meteen toepasbare communicatieve vaardigheden. Dankzij jarenlange expertise is de kwaliteit van de dienstverlening gegarandeerd.
De coach betrekt ook het team : collega's krijgen tips om hun collega te ondersteunen bij het leren van het Nederlands. Bovendien helpt de coach u om een taalbeleid binnen uw onderneming uit te werken.

 

Voor wie?

1. Voor IBOT (individuele beroepsopleiding met taalcoaching)

Bij IBOT krijgt de medewerker tijdens zijn opleiding twee keer per week taalondersteuning en begeleiding van VDAB. Een deel van die taalondersteuning kan via collectieve sessies bij coach.


2. Voor de WERKGEVER

 

 • U bent anderstalig en u hebt nood aan een taalcursus om beter te communiceren met uw medewerkers en klanten?
 • U spreekt Nederlands en u wil efficiënter leren communiceren met uw anderstalige medewerkers en klanten?  Leer hoe u beter kan luisteren naar en praten met anderstaligen. Hierbij krijgen u en uw Nederlandstalige medewerkers tips over hoe men best met anderstalige medewerkers communiceert. Men leert bijvoorbeeld hoe men instructies zo kan formuleren dat ze helder zijn voor anderstalige collega's. Verder komen taboes en misverstanden aan bod via oefeningen. Deze module bestaat uit een sessie van twee à drie uur.


3. Voor de medewerkers

U kunt voor iedere nieuwe medewerker een job- en/of taalcoach inschakelen. Behoort uw medewerker tot een bepaalde doelgroep, dan is het coachingstraject GRATIS voor de werkgever!
Een coachingstraject start tot één jaar na aanwerving van de medewerker.
Kansengroepen zijn de belangrijkste doelgroep.

Voor job- en taalcoaching ligt de prioriteit op medewerkers die behoren tot de volgende groepen:
 • Niet-Europese nationaliteit en/of afkomst
 • 50 jaar of ouder
 • Medewerker met een arbeidshandicap
 • Kortgeschoolde medewerker
 • Van u als werkgever wordt dan enkel een tijdsinvestering verwacht, de begeleiding vindt immers plaats tijdens de werkuren.
  •  

   Voordelen?

   Job-en taalcoaching zorgt voor een tevreden werkgever en medewerker!


   VOOR U ALS WERKGEVER

   • Verhoogde efficiëntie op de werkvloer
   • Productieve en diverse werkvloer
   • Ondersteuning bij HR-beleid
   • Verbeterde communicatie tussen medewerker en werkgever
   • Duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling

    

   VOOR DE MEDEWERKER
   • Verhoogde motivatie en prestaties
   • Verbeterde taalvaardigheid
   • Tevreden medewerker
   • Realistische jobverwachtingen
   • Verbeterde samenwerking tussen medewerker en werkgever

    

   HET PROGRAMMA WORDT IN SAMENSPRAAK OP MAAT UITGEWERKT!

   Thema’s die in aanmerking komen:

   • Instructies aan klanten geven: we oefenen juiste volzinnen om klanten iets te vragen of een instructie te geven. Bijvoorbeeld: u mag op die stoel plaatsnemen, had u nog iets gewenst, wat mag het zijn voor u…
   • Informele communicatie met collega’s: per twee oefenen we om iets over onszelf of een gebeurtenis te vertellen. We bepalen wat wenselijk is om te vertellen en wat je beter voor jezelf houdt.
   • Een klant onthalen: door middel van rollenspelen gaan we aan de slag om een klant die het salon bezoekt op een klantvriendelijke manier te onthalen.
   • Uitspraak verbeteren: met behulp van geluidsmateriaal oefenen we op ritme en intonatie om de verstaanbaarheid te vergroten

    

    

    

   Interesse ?

   Vul dan dit contactformulier in en wij nemen binnen de twee weken contact op met u.